Osobna iskaznica

Tvrtka: Poljoprivredno prehrambeni koncern Valpovo društvo s ograničenom odgovornošću

Skraćeni naziv: PPK VALPOVO d.o.o.

Sjedište i adresa: Valpovo, Antuna Branka Šimića 27

Osnovna djelatnost: Mješovita poljoprivredna proizvodnja

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivači/članovi društva:
ŽITO d.o.o. Osijek, Đakovština 3, OIB: 03834418154
PP Orahovica d.o.o., Zdenci, Pustara 1, OIB: 70427199569

Registarski sud i matični broj subjekta (MBS):  Trgovački sud u Osijeku, 030009755

 

Osobni identifikacijski broj (OIB): 12875096243

Matični broj (MB): 03034429

 

Temeljni kapital društva: 89.661.400,00 kn, uplaćen u cijelosti

 

IBAN i banka:  

HR9624810001123000941 Kreditna banka Zagreb d.d.
SWIFT:KREZHR2X

HR6824120091138002798 Slatinska banka d.d. Slatina
SWIFT:SBSLHR2X

Članovi uprave:
Ivan Malić - predsjednik uprave,
Slaven Mijatov - član uprave

Predsjednik nadzornog odbora: Marko Rašić