Silos

Počeci rada silosa datiraju još od davne 1959. godine kada je izgrađen prvi silos, nakon čega je uslijedila izgradnja još 3 silosa i sušara.

Silosi za skladištenje žitarica i uljarice imaju kapacitet 47.500 tona. U silosu se skladište i čuvaju ratarske kulture: uljana repica, soja, pšenica, kukuruz, ječam i suncokret i drugo. 

Silosi su 2011. i 2012. temeljito obnovljeni i nadograđeni, a postavljene su i dvije nove sušare kapaciteta sušenja od 28 t/h i 16 t/h.